Polityka prywatności

W SNEAKIT przywiązujemy szczególną wagę do Twoich danych osobowych, ponieważ jeśli nam je powierzysz, zadbamy o nie z najwyższą starannością oraz, co najważniejsze, w przejrzysty sposób wyjaśnić Ci, w jaki sposób je gromadzimy i wykorzystujemy.

Niniejsza Polityka Prywatności skierowana jest do Ciebie, jako użytkownika lub Klienta, który uzyskuje dostęp do serwisu: https://sneakit.com/.

Celem niniejszego dokumentu jest poinformowanie Cię o sposobie gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych przez SNEAKIT.

Co to są dane osobowe?

„Dane osobowe” to wszelkie informacje o Tobie, które pozwalają na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację. Dla przykładu,Twoje imię i nazwisko lub zdjęcie mogą pozwolić na bezpośrednią identyfikację. Z kolei, Twój adres e-mail może Cię zidentyfikować w pośredni sposób.

Na czym polega przetwarzanie?

Słowo „przetwarzanie” oznacza dowolną operację lub zestaw operacji odnoszących się do danych osobowych, niezależnie od zastosowanego procesu (gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, adaptacja, zmiana, odzyskiwanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób) , wyrównanie lub połączenie, zablokowanie, usunięcie lub zniszczenie).

Poszanowanie Twojej prywatności i Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem i zobowiązujemy się przetwarzać Twoje dane w ścisłej zgodności z austriacką ustawą o ochronie danych z późniejszymi zmianami oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej „RODO”) .

W każdym przypadku kierujemy się dwiema kluczowymi zasadami:
 • Zachowujesz kontrolę nad swoimi danymi osobowymi;
 • Twoje dane są traktowane w sposób przejrzysty, poufny i bezpieczny.
 • Kto jest odpowiedzialny za ochronę Twoich danych?

  Firmą odpowiedzialną za przetwarzanie Twoich danych jest SNEAKIT – zarejestrowany pod numerem rejestru FN 578988 d i mieszczący się pod adresem Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Wiedeń, Austria.

  Więcej informacji i dane kontaktowe

  Przypomnienie prawne: Administratorem danych jest w rozumieniu ustawy o ochronie danych osoba, która ustala środki i cele przetwarzania. Jeżeli dwóch lub więcej administratorów danych wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami (lub współliderami). Podwykonawca to osoba przetwarzająca dane osobowe w imieniu administratora, działająca z upoważnienia i na polecenie administratora.

  SNEAKIT jest reprezentowany przez Pana Felixa Lehnera, jako prezesa.

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zarządzania i wykorzystania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pod adresem
 • e-mail, na adres [email protected];
 • pocztowo, na adres SNEAKIT – Dział Prawny – Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Wiedeń, Austria
 • Jak zbieramy Twoje dane?

  Wszystkie dane osobowe dotyczące Ciebie są gromadzone bezpośrednio od Ciebie, albo po złożeniu zamówienia na stronie lub podczas wymiany z naszymi usługami.

  Ponadto dane dotyczące Twojej nawigacji w Witrynie mogą zostać wykorzystane do określenia Twoich potrzeb i zainteresowań oraz odpowiedniego ukierunkowania naszych ofert handlowych i reklamowych.

  Dlaczego i na jakiej podstawie Sneakit przetwarza Twoje dane?

  W przypadku, gdy podstawą prawną operacji przetwarzania, które przeprowadzamy, jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu, jako osoba, której dane dotyczą, możesz na żądanie uzyskać dalsze informacje dotyczące wyważenia interesów.

  Twoje dane osobowe zbierane są przez SNEAKIT aby zapewnić:
 • Zarządzanie i śledzenie umów, zamówień, dostaw i faktur podczas zamawiania produktów na naszej stronie
 • Podstawa prawna:
 • Umowane przetwarzanie Twoich Danych jest niezbędne do realizacji Twojego zamówienia na Produkty
 • Zarządzanie i śledzenie umów, dostaw i płatności w przypadku sprzedaży nam produktów
 • Podstawa prawna:
 • Umowane przetwarzanie Twoich Danych jest niezbędne do realizacji Twojego zamówienia na Produkty
 • Odpowiadanie na Twoje prośby o informacje na temat naszych produktów lub warunków dostawy
 • Podstawa prawna:
 • Twoja zgoda
 • Wyślemy Ci nasz biuletyn i oferty handlowe
 • Podstawa prawna:
 • Twoja zgoda
 • Aby zarządzać Twoimi prośbami o skorzystanie z praw do „Ochrony danych” i odpowiadać na nie
 • Podstawa prawna:
 • Obowiązek prawny (RGPD i Loi Informatique Et Libertés)
 • Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie naszej Strony i jej funkcji
 • Podstawa prawna:
 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu najlepszego poziomu działania i jakości Serwisu, w szczególności dzięki statystykom odwiedzin;
 • Twoja zgoda, jeśli jest wymagana.
 • Organizacja i nadzór nad konkursami
 • Podstawa prawna:
 • Twoja zgoda
 • SNEAKIT ma także prawo wykorzystać takie dane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego lub regulacyjnego.

  W każdym przypadku i dla każdego określonego celu wykorzystamy wszelkie dostępne nam środki, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Jakie dane są przetwarzane?

  Obowiązkowy lub opcjonalny charakter żądanych danych osobowych oraz możliwe konsekwencje braku odpowiedzi są określone w momencie ich gromadzenia.

  Możesz wyświetlić szczegółowe informacje na temat danych osobowych, które możemy posiadać na Twój temat.

  Aby zarządzać i śledzić umowy, zamówienia, dostawy i faktury podczas zamawiania produktów na naszej stronie
 • Nazwisko, Imię;
 • Adres e-mail;
 • Telefon;
 • Adres pocztowy do dostawy;
 • Adres pocztowy do fakturowania;
 • Dane dotyczące środka płatniczego: numer karty bankowej, data ważności, kryptogram, RIB.
 • Aby zarządzać i monitorować Twoje kontrakty, dostawy i płatności, gdy sprzedajesz nam produkty
 • Nazwisko, Imię;
 • Adres e-mail;
 • Telefon;
 • Adres pocztowy do dostawy;
 • Adres pocztowy do fakturowania;
 • Dane dotyczące środka płatniczego: numer karty bankowej, data ważności, kryptogram, dane bankowe
 • Aby odpowiedzieć na Twoje prośby o informacje na temat naszych produktów lub warunków dostawy
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail
 • Do wysyłania naszego biuletynu i ofert handlowych
 • Adres e-mail;
 • Imię i nazwisko;
 • W imieniu kierownictwa i Twoich próśb o realizację Twoich praw „„Informatique & Libertés”” (Ochrona danych)
 • Imię i nazwisko;
 • Adres e-mail
 • Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie naszej Witryny i jej funkcji Dane dotyczące Twojej nawigacji w naszej witrynie za pośrednictwem plików cookie:"
 • Odwiedzone strony
 • Dodawanie koszyków
 • Odrzucanie stron
 • Dla organizacji i kontynuowanych zawodów
 • Imię i nazwisko
 • Data urodzenia
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • adres pocztowy
 • Kto będzie miał dostęp do Twoich danych?

  W granicach swoich obowiązków i w celach wymienionych powyżej głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do Twoich danych, są:

 • Autoryzowany personel poszczególnych działów SNEAKIT (administracja, księgowość, marketing, sprzedaż, logistyka i IT);
 • Firmy odpowiedzialne za zarządzanie witryną;
 • Firmy odpowiedzialne za transport produktów;
 • Autoryzowany personel naszych podwykonawców (jeśli istnieją), np. partnerzy bankowi;
 • W stosownych przypadkach właściwe sądy, mediatorzy, księgowi, audytorzy, prawnicy, komornicy, agencje windykacyjne, władze policji lub żandarmerii w przypadku kradzieży lub rekwizycji sądowej, służby ratownicze;
 • Strony trzecie, które mogą umieszczać pliki cookie na Twoich urządzeniach końcowych (komputerach, tabletach, telefonach komórkowych itp.), jeśli wyrazisz na to zgodę.
 • Twoje dane nie będą przekazywane, wymieniane, sprzedawane ani wynajmowane nikomu innemu niż wymienione powyżej.

  Więcej szczegółów na liście naszych dostawców usług, którzy przetwarzają Twoje dane:

 • Facebook Pixel
 • Google Ads Pixel
 • Snapchat
 • TIK Tok
 • Pinterest
 • Euleian
 • Google Analytics
 • Bing
 • WebGains
 • Remarketing Google
 • Trengo
 • Pingdom
 • Nosto
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  Twoje dane przechowujemy jedynie przez czas niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej i podsumowanych w poniższej tabeli: Do zarządzania i monitorowania umów, zamówień, dostaw i faktur Przez czas trwania relacji oraz przez 3 lata po zakończeniu stosunku handlowego

  Zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi księgi rachunkowe przechowywane są przez okres dziesięciu lat

  Aby zarządzać i monitorować umowy, dostawy i płatności, gdy sprzedajesz nam produkty Przez czas trwania relacji oraz przez 3 lata po zakończeniu stosunku handlowego”

  Zgodnie z naszymi obowiązkami prawnymi, księgowość prowadzona jest przez okres 10 lat.

  Aby odpowiedzieć na Twoje prośby o informacje na temat naszych produktów lub na naszych warunkach dostawy 3 lata od końca relacji biznesowych

  Lub 3 lata od daty ostatniego kontaktu ze SNEAKIT

  W celu przesyłania naszego newslettera i ofert handlowych 3 lata od zakończenia relacji biznesowej”

  Lub 3 lata od daty ostatniego kontaktu ze SNEAKIT

  W imieniu kierownictwa i Twoich próśb o realizację Twoich praw Ochrona danych 1 rok w przypadku skorzystania z prawa dostępu lub sprostowania

  3 lata w przypadku skorzystania z prawa sprzeciwu

  Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie naszej Witryny i jej funkcji 13 miesięcy. Po tym okresie zidentyfikowane dane o ruchu zostaną usunięte lub zanonimizowane.”

  Informacje zebrane za pomocą plików cookie i znaczników przechowywane są przez okres 25 miesięcy. Po tym okresie dane te są usuwane lub anonimizowane.

  Za organizację i śledzenie zawodów Przez czas trwania konkursu i do chwili odebrania nagrody przez zwycięzcę

  Jakie masz prawa?

  Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), aktualizacji, uzupełnienia danych;
 • Prawo do zablokowania lub usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli są one niedokładne, niekompletne, niejednoznaczne, nieaktualne lub jeżeli ich zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie lub przechowywanie jest zabronione;
 • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (art. 13-2c RODO);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO) ;
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO);
 • Prawo do przenoszenia danych, które nam przekazałeś, jeżeli Twoje dane podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (art. 20 RODO);
 • Prawo do ustalenia, co stanie się z Twoimi danymi po Twojej śmierci oraz do decydowania, czy udostępnimy Twoje dane wyznaczonej przez Ciebie osobie trzeciej.
 • W przypadku Twojej śmierci i braku instrukcji z Twojej strony zobowiązujemy się zniszczyć Twoje dane, chyba że ich zachowanie będzie konieczne dla celów dowodowych lub w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

  Z praw tych można skorzystać poprzez zwykły wniosek przesłany na adres e-mail [email protected] lub pocztą na adres: SNEAKIT – Dział Prawny – Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Wiedeń, Austria.

  Wreszcie możesz złożyć skargę do organów nadzorczych.

  A co z danymi połączenia i plikami cookie?

  Na naszej Stronie wykorzystujemy dane dotyczące połączenia (data, godzina, adres internetowy, protokół komputera odwiedzającego, przeglądana strona) i pliki cookie (małe pliki zapisywane na Twoim komputerze) w celu Twojej identyfikacji, zapamiętywania Twoich konsultacji oraz korzystania ze środków i statystyk dotyczących Odbiorcy witryny, szczególnie w odniesieniu do odwiedzanych stron.

  Możesz wyrazić zgodę, odmówić lub wybrać rodzaj plików cookie, które akceptujesz, aby były umieszczane na terminalach Twojego komputera.

  Czy Twoje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

  Przetwarzamy Twoje dane głównie na terenie Unii Europejskiej.

  Ze względu na charakter naszej działalności możemy przekazywać Twoje dane poza Unię Europejską. W tym przypadku transferom tym towarzyszą odpowiednie gwarancje zgodnie z przepisami. Zabezpieczenia te są dostępne na żądanie pod adresem [email protected] lub pocztą na następujący adres: SNEAKIT – Dział Prawny – Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Wiedeń, Austria.

  Jakie środki bezpieczeństwa zastosowano w celu ochrony Twoich danych?

  SNEAKIT i jego ewentualni podwykonawcy zobowiązują się do wdrożenia wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania przez nas danych osobowych i poufności Twoich danych, zgodnie z austriacką ustawą o ochronie danych i RGPD.

  W tym zakresie podejmujemy niezbędne środki ostrożności, biorąc pod uwagę charakter Twoich danych i ryzyko, jakie niesie ze sobą przetwarzanie, aby zachować bezpieczeństwo danych, a w szczególności zapobiec ich deformacji, uszkodzeniu lub udostępnieniu osobom nieuprawnionym podmiotom trzecim (fizyczna ochrona lokalu, proces uwierzytelniania naszych klientów z osobistym i bezpiecznym dostępem za pomocą poufnych identyfikatorów i haseł, logowanie połączeń, szyfrowanie niektórych danych itp.).