Politica de confidențialitate

SNEAKIT acordă o importanță deosebită datelor cu caracter personal. Ne comportăm cu precauție și, mai presus de toate, îți explicăm în mod transparent modul în care le colectăm și folosim.

Această Politică de confidențialitate ți se adresează ție în calitate de utilizator sau client care accesează site-ul https://sneakit.com/.

Scopul acestui document este de a te informa cu privire la modul în care datele cu caracter personal pot fi colectate și prelucrate de către SNEAKIT.

Ce sunt datele personale?

„Datele cu caracter personal” reprezintă orice informație care ajută la identificarea ta în mod direct sau indirect. De exemplu, numele și prenumele sau o fotografie ajută la identificarea directă. Adresa de email poate contribui la identificarea indirectă.

Ce este prelucrarea?

Cuvântul „prelucrare” denotă orice operațiune sau set de operațiuni efectuat în legătură cu datele cu caracter personal, indiferent de procesul utilizat (colectare, înregistrare, organizare, stocare, adaptare, modificare, preluare, consultare, utilizare, dezvăluire prin transmitere, distribuire sau punere la dispoziție în alt mod, aliniere sau combinare, blocare, ștergere sau distrugere).

Respectarea confidențialității și a datelor cu caracter personal reprezintă pentru noi o prioritate și ne angajăm să îți procesăm datele în strictă conformitate cu Protecția Datelor din Austria, modificată și cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare „GDPR”).

În orice situație, respectăm următoarele două principii cheie:
 • Controlul asupra datelor personale îți aparține în permanență;
 • Datele tale sunt prelucrate în mod transparent, confidențial și securizat.
 • Cine este responsabil de protejarea datelor?

  Compania responsabilă de prelucrarea datelor este SNEAKIT - înregistrată cu codul FN 578988 d, cu sediul la adresa Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Viena, Austria.

  Mai multe informații și date de contact

  Mențiune legală: Operatorul de date este, așa cum menționează Legea privind Protecția Datelor, persoana care determină mijloacele și scopurile prelucrării. Atunci când doi sau mai mulți operatori de date stabilesc în comun scopurile și mijloacele prelucrării, aceștia sunt operatori în comun (sau controlori în comun). Subcontractantul este o persoană care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, acționând sub îndrumarea și la instrucțiunile operatorului.

  SNEAKIT este reprezentat de dl. Felix Lehner, în calitate de președinte.

  Dacă ai întrebări legate de gestionarea și utilizarea datelor personale, ne poți contacta:
 • prin email la [email protected]
 • prin poștă la SNEAKIT - Departamentul Juridic - Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Viena, Austria
 • Cum colectăm datele personale?

  Toate datele personale sunt colectate direct atunci când plasezi o comandă pe site sau folosești serviciile noastre.

  În plus, datele referitoare la navigarea pe site pot fi folosite pentru a viza nevoile și interesele individuale și pentru a personaliza în mod corespunzător ofertele comerciale și publicitare.

  De ce și pe ce bază prelucrează Sneakit datele?

  În cazul în care baza legală pentru operațiunile de prelucrare pe care le desfășurăm reprezintă urmărirea unui interes legitim, tu, în calitate de persoană vizată, poți obține, la cerere, informații suplimentare cu privire la echilibrarea intereselor.

  Datele tale personale sunt colectate de SNEAKIT pentru a asigura:
 • Gestionarea și urmărirea contractelor, comenzilor, livrărilor și facturilor tale atunci când comanzi produse pe site-ul nostru
 • Bază legală:
 • Contractual, prelucrarea datelor este necesară pentru executarea comenzii plasate
 • Gestionarea și urmărirea contractelor, livrărilor și plăților atunci când vinzi produse către noi
 • Bază legală:
 • Contractual, prelucrarea datelor este necesară pentru executarea vânzării produselor tale
 • Oferirea de răspunsuri la solicitările de eliberare a informațiilor despre produsele noastre sau condițiile de livrare
 • Bază legală:
 • Consimțământul tău
 • Trimiterea buletinului informativ și a ofertelor noastre comerciale
 • Bază legală:
 • Consimțământul tău
 • Gestionarea și onorarea solicitărilor tale de a-ți exercita drepturile acordate de „Protecția datelor”
 • Bază legală:
 • Obligație legală (GDPR și Loi Informatique & Libertés)
 • Asigurarea funcționării corecte și îmbunătățirea continuă a site-ului nostru și a caracteristicilor acestuia
 • Bază legală:
 • Interesul nostru legitim de a garanta cel mai înalt nivel de funcționare și calitate a site-ului (mai ales datorită statisticilor legate de vizite)
 • Consimțământul tău, acolo unde este necesar
 • Organizarea și urmărirea concursurilor
 • Bază legală:
 • Consimțământul tău
 • De asemenea, SNEAKIT are dreptul de a utiliza aceste date în scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau de reglementare.

  În orice situație și pentru fiecare scop definit, vom folosi toate mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a garanta securitatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal care ne-au fost încredințate, respectând legile și reglementările în vigoare.

  Ce date sunt prelucrate?

  Caracterul obligatoriu sau facultativ al datelor cu caracter personal solicitate și eventualele consecințe ale nefurnizării acestora sunt menționate în momentul colectării.

  Poți vedea informații despre datele cu caracter personal pe care le putem avea despre tine.

  Pentru a gestiona și urmări contractele, comenzile, livrările și facturile atunci când comanzi produse de pe site-ul nostru, avem nevoie de:
 • Nume și prenume
 • Adresa de email
 • Telefon
 • Adresa de livrare
 • Adresa de facturare
 • Date referitoare la mijloacele de plată: numărul cardului bancar, data de expirare a acestuia, criptograma, declarația de identitate bancară
 • Pentru a gestiona și monitoriza contractele, livrările și plățile atunci când vinzi produse către noi:
 • Nume și prenume
 • Adresa de email
 • Telefon
 • Adresa de livrare
 • Adresa de facturare
 • Date referitoare la mijloacele de plată: numărul cardului bancar, data de expirare a acestuia, criptograma, informațiile bancare
 • Pentru a răspunde la cererile informații despre produsele noastre sau despre condițiile de livrare:
 • Nume și prenume
 • Adresa de email
 • Pentru trimiterea newsletter-ului și a ofertelor comerciale:
 • Adresa de email
 • Nume și prenume
 • Pentru managementul și solicitările de a-ți exercita drepturile oferite de „Informatique & Libertés” (Protecția datelor):
 • Nume și prenume
 • Adresa de email
 • Pentru funcționarea corectă și îmbunătățirea continuă a site-ului și a caracteristicilor acestuia Date referitoare la navigarea ta pe site-ul nostru obținute prin intermediul cookie-urilor:
 • Pagini vizitate
 • Conținutul coșurilor de cumpărături
 • Pagini respinse
 • Pentru organizarea și urmărirea concursurilor:
 • Nume și prenume
 • Data nașterii
 • Adresa de email
 • Număr de telefon
 • Adresa poștală
 • Cine va primi datele tale?

  În limita responsabilităților individuale și în scopurile menționate mai sus, principalele persoane care pot avea acces la datele tale sunt următoarele:

 • Personalul autorizat al departamentelor SNEAKIT (administrare, contabilitate, marketing, vânzări, logistică și IT)
 • Companiile responsabile cu administrarea site-ului
 • Companiile responsabile cu transportul produselor
 • Personalul autorizat al subcontractanților noștri (dacă există), cum ar fi partenerii bancari
 • După caz, instanțele competente, mediatorii, contabilii, auditorii, avocații, executorii judecătorești, agențiile de recuperare a creanțelor, poliția sau jandarmeria în caz de furt sau rechiziție, serviciile de urgență
 • Terți care pot plasa cookie-uri pe terminale (calculatoare, tablete, telefoane mobile, etc.) atunci când ești de acord cu această acțiune
 • Datele tale nu vor fi transmise, schimbate, vândute sau închiriate altor persoane în afară de cele menționate mai sus.

  Mai multe detalii despre lista furnizorilor de servicii care îți prelucrează datele:

 • Facebook Pixel
 • Google Ads Pixel
 • Snapchat
 • Tik Tok
 • Pinterest
 • Eulerian
 • Google Analytics
 • Bing
 • Webgains
 • Google remarketing
 • Trengo
 • Pingdom
 • Nosto
 • Cât timp păstrăm datele?

  Păstrăm datele atât timp cât acestea sunt necesare pentru îndeplinirea scopurile urmărite, așa cum este descris mai sus și rezumat în tabelul de mai jos: Pentru gestionarea și urmărirea contractelor, comenzilor, livrărilor și facturilor Pe durata relației și timp de 3 ani de la încetarea relației contractuale

  Evidențele contabile sunt păstrate timp de 10 ani, în conformitate cu obligațiile noastre legale

  Pentru a-ți gestiona și monitoriza contractele, livrările și plățile atunci când ne vinzi produse Pe durata relației și timp de 3 ani de la încetarea relației contractuale

  Evidențele contabile sunt păstrate timp de 10 ani, în conformitate cu obligațiile noastre legale

  Pentru a răspunde solicitărilor tale cu privire la produse sau condițiile de livrare 3 ani de la încheierea relației contractuale

  Sau 3 ani de la data ultimului contact cu SNEAKIT

  Pentru trimiterea newsletter-ului și a ofertelor comerciale 3 ani de la încheierea relației contractuale

  Sau 3 ani de la data ultimului contact cu SNEAKIT

  Pentru management și solicitările tale de exercitare a drepturilor Protejarea datelor 1 an în cazul exercitării dreptului de acces sau rectificare

  3 ani în cazul exercitării dreptului de opoziție

  Pentru a asigura funcționarea corectă și îmbunătățirea continuă a site-ului și a caracteristicilor acestuia 13 luni. După acest interval de timp, datele de trafic identificate sunt fie șterse, fie anonimizate.

  Informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor și al trackerelor sunt păstrate timp de 25 de luni. După acest interval de timp, aceste date sunt șterse sau anonimizate.

  Pentru organizarea și urmărirea concursurilor Pe durata concursului și până când câștigătorul primește premiul

  Care sunt drepturile tale?

  În conformitate cu Legea privind Protecția Datelor și GDPR, ai următoarele drepturi:

 • Dreptul de a accesa (articolul 15 din GDPR), de a rectifica (articolul 16 din GDPR), de a actualiza, de a completa datele personale;
 • Dreptul de a bloca sau șterge datele cu caracter personal (articolul 17 din GDPR) dacă acestea sunt inexacte, incomplete, echivoce, expirate sau dacă colectarea, utilizarea, dezvăluirea sau stocarea acestora este interzisă;
 • Dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment (articolul 13-2c din GDPR);
 • Dreptul de a limita prelucrarea datelor personale (articolul 18 din GDPR);
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor personale (articolul 21 din GDPR);
 • Dreptul la portabilitatea datelor pe care ni le-ai furnizat, în cazul în care datele sunt supuse unei prelucrări automate pe baza consimțământului tău sau a unui contract (articolul 20 din GDPR);
 • Dreptul de a determina ce se întâmplă cu datele tale după deces și de a alege dacă putem să le dezvăluim sau nu unei terțe părți desemnate.
 • În cazul decesului tău și în absența oricăror instrucțiuni din partea ta, ne angajăm să-ți distrugem datele, cu excepția cazului în care păstrarea acestora este necesară ca probă sau pentru a îndeplini o obligație legală.

  Aceste drepturi pot fi exercitate prin simpla solicitare prin email la adresa [email protected] sau prin poștă la adresa: SNEAKIT - Departament Juridic - Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Viena, Austria.

  De asemenea, poți depune o plângere la autoritățile de supraveghere.

  Dar datele de conectare și cookie-urile?

  Folosim date de conectare (data, ora, adresa de internet, protocolul calculatorului vizitatorului, pagina accesată) și cookie-uri (fișiere mici salvate pe calculatorul tău) pe site pentru a te identifica, pentru a memora paginile accesate și pentru a beneficia de măsuri și statistici privind audiența site-ului, mai ales în ceea ce privește paginile consultate.

  Poți să accepți, să refuzi sau să alegi tipul de cookie care poate fi stocat pe terminalul tău.

  Datele tale sunt transferate în afara Uniunii Europene?

  În principal, prelucrăm datele în Uniunea Europeană.

  Datorită naturii afacerii noastre, este posibil să transferăm datele în afara Uniunii Europene. În acest caz, transferurile sunt însoțite de garanții corespunzătoare în conformitate cu reglementările în vigoare. Aceste măsuri de siguranță sunt disponibile la cerere la adresa de email [email protected] sau prin poștă la următoarea adresă: SNEAKIT - Departamentul Juridic - Perfektastrasse 61/2/1, 1230 Viena, Austria.

  Ce măsuri de securitate implementăm pentru a-ți proteja datele?

  SNEAKIT și eventualii săi subcontractanți se angajează să implementeze toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta securitatea prelucrării datelor cu caracter personal și confidențialitatea acestora în conformitate cu Legea Austriacă privind Protecția Datelor și GDPR.

  În acest sens, luăm măsurile de precauție necesare cu privire la natura datelor și la riscurile prezentate de prelucrare, pentru a garanta securitatea datelor și mai ales pentru a preveni denaturarea, deteriorarea sau accesarea acestora de către persoane neautorizate (protecția fizică a sediului, procesul de autentificare cu acces personal și securizat prin identificatori și parole confidențiale, logarea conexiunilor, criptarea anumitor date, etc.).